Ομάδες Κοινωνικοποίησης Παιδιών

Η ένταξη ενός παιδιού σε μικρές θεραπευτικές ομάδες λειτουργούν ευεργετικά σε πολλά επίπεδα εκτός από την υλοποίηση των αμιγώς θεραπευτικών στόχων. Αναφέρουμε ενδεικτικά:

Σακατεύουμε τους ανθρώπους που μπορούν να περπατήσουν επειδή επιλέγουμε να τους κουβαλάμε