Συμβουλευτική & Ψυχολογική Υποστήριξη

Το Κέντρο μας στηρίζει τους γονείς προσφέροντας συνεδρίες συμβουλευτικής- ψυχολογικής στήριξης.

Στόχος είναι η στήριξη των γονέων στην βαθύτερη κατανόηση της δυσκολίας ή της διαφορετικότητας του παιδιού με απώτερο σκοπό την επίτευξη της αποδοχής.

Οι γονείς χρειάζονται στήριξη προκειμένου να καταλάβουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού και πως αυτό βλέπει και ερμηνεύει τον κόσμο.

Με εφόδια τις εξατομικευμένες γνώσεις, την δική τους συναισθηματική αποφόρτιση και την οργάνωση ενός τρόπου ζωής όπου όλα τα μέλη της οικογένειας θα αισθάνονται και θα είναι ίσα, θα είναι δυνατή η οικογενειακή και συζυγική ισορροπία και η αποτελεσματική επικοινωνία εντός της οικογενειακής εστίας.

Η πρόληψη είναι σοφία , η καταστολή της δύσκολη πορεία.