Η εξέλιξη του λόγου και της ομιλίας του παιδιού

Η έγκαιρη διάγνωση των διαταραχών του λόγου και η αντιμετώπιση αυτών, βοηθά στην ομαλή ψυχική, κοινωνική και μαθησιακή εξέλιξη του παιδιού.

Έως 12 μηνών:

 • Κατανοεί το ναι – όχι
 • Εκτελεί απλές εντολές (έλα εδώ)
 • Παρακολουθεί τους άλλους όταν συζητούν
 • Μιμείται ήχους
 • Λέει 2 – 3 λέξεις συνειδητά αν και όχι πάντα καθαρά

Έως 24 μηνών:

 • Κατανοεί πιο σύνθετες εντολές
 • Δείχνει τα μέλη του σώματος του
 • Χρησιμοποιεί 50 – 100 λέξεις και προσπαθεί να κάνει πρόταση με δύο λέξεις (π.χ. Άννα άτα)
 • Ακούει μικρές ιστορίες
 • Κάνει ερωτήσεις του τύπου: που μπαμπά;
 • Απαντά στην ερώτηση τι είναι αυτό.

Έως 36 μηνών:

 • Ο λόγος του είναι καταληπτός κατά 50 – 75 %
 • Έχει πλούσιο εκφραστικό λεξιλόγιο το οποίο αναπτύσσεται ραγδαία
 • Χρησιμοποιεί φράσεις 3 – 4 λέξεων με υποκείμενο – ρήμα – αντικείμενο
 • Κατανοεί το ένα και τα πολλά
 • Κάνει χρήση άρθρων, ρημάτων και προθέσεων κυρίως στον ενεστώτα
 • Θέτει και απαντά σε ερωτήσεις
 • Χρησιμοποιεί περίπου 27 φωνήματα – ήχους

3ο – 4ο ΕΤΟΣ:

 • Κατανοεί χρονικές και χωρικές έννοιες (π.χ. τώρα , πάνω κ.α.)
 • Ρωτάει συνεχόμενα και ζητά επεξηγήσεις
 • Το εκφραστικό του λεξιλόγιο έχει φτάσει ως τις 1500 λέξεις
 • Συμμετέχει σε συζητήσεις
 • Ο λόγος του είναι καταληπτός κατά το 80%
 • Χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό, κτητικές αντωνυμίες και παρελθοντικό χρόνο
 • Αναγνωρίζει τα βασικά χρώματα

4ο – 5ο ΕΤΟΣ:

 • Το λεξιλόγιο του έχει ξεπεράσει τις 2000 λέξεις
 • Απαντά σε σύνθετες ερωτήσεις
 • Χρησιμοποιεί γραμματικά σωστές προτάσεις
 • Μετρά ως το 10 μηχανικά
 • Ο λόγος του είναι καταληπτός από όλους και παράγει όλα τα φωνήματα εκτός του ρ
 • Κάνει συγκρίσεις, υποθέσεις και χρησιμοποιεί το μέλλοντα χρόνο
 • Παρακολουθεί ιστορίες – παραμύθια και απαντά σε ερωτήσεις πάνω σε αυτές
 • Αφηγείται προσωπικές του ιστορίες – γεγονότα χρησιμοποιώντας σωστά αρχή – μέση και τέλος

5ο – 6ο ΕΤΟΣ:

 • Ο λόγος του τείνει να είναι ίδιος με αυτό των ενηλίκων
 • Ακολουθεί εντολές με 3 μέρη
 • Κατέχει βασικές έννοιες (ζώα, σχήματα, χρώματα) τις οποίες κατηγοριοποιεί
 • Αναγνωρίζει τις έννοιες αριστερά – δεξιά, τις μέρες και τις εποχές, μετά από εκπαίδευση
 • Αναμεταδίδει με ακρίβεια μια ιστορία
 • Μετρά μηχανικά ως το 100
 • Αναγνωρίζει και αντιγράφει τους αριθμούς ως το 10 και τα γράμματα της αλφαβήτου

Πότε απευθυνόμαστε στους ειδικούς;

Όταν:

 • Δυσκολεύεται να μασήσει, να ρουφήξει, να δαγκώσει ανεξαρτήτως ηλικίας
 • Είναι ενός έτους και δεν επαναλαμβάνει έστω και χωρίς νόημα συλλαβές
 • Είναι 18 μηνών και δεν λέει καμία λέξη με νόημα
 • Είναι 2 ½ και δεν δημιουργεί απλές προτάσεις
 • Είναι 3 ετών και δεν το καταλαβαίνουν όταν μιλάει
 • Δυσκολεύεται να αντιληφθεί οδηγίες και εντολές
 • Είναι 4 ετών και δυσκολεύεται να προφέρει όλα τα σύμφωνα
 • Τραυλίζει

Βοηθήστε το παιδί σας:

 • Μιλάτε αργά και καθαρά
 • Μην δίνετε αλεσμένα στα παιδιά σας πέρα του ενός έτους εάν δεν υπάρχει συγκεκριμένη πάθηση
 • Ακούτε το παιδί σας υπομονετικά
 • Ενθαρρύνετε το όταν μιλά
 • Δώστε στο παιδί σας εμπειρίες μέσα από το παιχνίδι, τα παραμύθια και το διάλογο
 • Ελέγξτε την ακοή του