Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Ακουστικά Βιβλία

Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας

Περιοδικό Ειδικής Αγωγής

Δυσλεξία

Πληροφορίες για Εκπαιδευτικό Υλικό

Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος

Μη Κερδοσκοπική Υποστηρικτική Εταιρεία

www.disabled.gr

Ενδιαφέρον portal με σημαντικές πληροφορίες για την Ελληνική Νομοθεσία σχετικά με τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες αλλά και πολλά άλλα θέματα

Το Χαμόγελο του Παιδιού

Ειδική Θεραπευτική Μονάδα Αυτιστικών - Παιδιών

Πληροφορίες για την Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία

Ποικίλης ύλης θέματα που αφορούν το παιδί και τους γονείς