Ψυχολογική Στήριξη

Στόχος της ψυχολογικής στήριξης και συμβουλευτικής είναι να διευκολύνει τα άτομα να ανακαλύψει την αιτία των προβλημάτων τους και να αποκτήσουν την ικανότητα επίλυσης αυτών φέρνοντας τα σε μια ισορροπία και κάνοντας τους άξια και λειτουργικά άτομα στην κοινωνία.