Τα Ασφαλιστικά Ταμεία

Το κέντρο μας συνεργάζεται με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Μέσω των ταμείων μπορείτε να καλύψτε όλο το χρηματικό πόσο για τις θεραπείες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλιστική κάλυψη είναι η έγκριση - βεβαίωση από δημόσιο φορέα (ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ή νοσοκομειακό ιατρό, αναπτυξιολόγο / παιδοψυχίατρο ή παιδονευρολόγο.