Πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση των θεραπειών;

Η χρονική περίοδος ολοκλήρωση των θεραπειών εξαρτάται τόσο από το είδος της πάθησης, από το δυναμικό του θεραπευτή και του ασθενή όσο και από την συνεργασία – εκπαίδευση των παιδιών από το οικογενειακό περιβάλλον.