Το παιδί μου είναι 3 ετών και επαναλαμβάνει τις λέξεις - τραυλίζει. Κανείς στην οικογένειά μας δεν τραυλίζει. Πρέπει να ανησυχώ;

Κατά τη φυσιολογική ανάπτυξη της ομιλίας στις ηλικίες 2 με 4 ετών, ένα παιδί μπορεί να εμφανίσει μια δυσχέρεια στη ροή της ομιλίας. Πρόκειται για τον "φυσιολογικό τραυλισμό" ο οποίος αποτελείται κυρίως από επαναλήψεις μικρών γλωσσικών μονάδων και σταδιακά υποχωρεί έως ότου εξαλείφεται. Ωστόσο οι γονείς πρέπει να συμβουλεύονται λογοθεραπευτή ή παιδοψυχίατρο έτσι ώστε να πάρουν τις απαραίτητες οδηγίες για το χειρισμό του παιδιού τους όταν τραυλίζει.