Από ποια ηλικία μπορεί να ξεκινήσει το παιδί μου λογοθεραπεία;

Ο χρόνος έναρξης ενός λογοθεραπευτικού προγράμματος εξαρτάται από το είδος της διαταραχής. Πιο συγκεκριμένα στα παιδιά με νευρολογική βλάβη ή σύνδρομο η παρέμβαση πρέπει να ξεκινήσει απο τον πρώτο χρόνο της ζωής τους. Στα παιδιά με ψυχοκινητική καθυστέρηση ή Διάχυτη Αναπτυξιακή διαταραχή η λογοθεραπεία μπορεί να ξεκινήσει από την ηλικία των 24 μηνών. Τέλος στα παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες στην παραγωγή ήχων – φωνημάτων η λογοθεραπεία ξεκινά από την ηλικία των 4 ετών, εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι.