Η εξέλιξη του λόγου και της Ομιλίας του παιδιού

Η έγκαιρη διάγνωση των διαταραχών...

του λόγου και η αντιμετώπιση αυτών, βοηθά στην ομαλή ψυχική, κοινωνική και μαθησιακή εξέλιξη του παιδιού.

Έως 12 μηνών

 • Κατανοεί το ναι – όχι.
 • Εκτελεί απλές εντολές (έλα εδώ).
 • Παρακολουθεί τους άλλους όταν συζητούν.
 • Μιμείται ήχους.
 • Λέει 2 – 3 λέξεις συνειδητά αν και όχι πάντα καθαρά

Έως 24 μηνών

 • Κατανοεί πιο σύνθετες εντολές.
 • Δείχνει τα μέλη του σώματος του.
 • Χρησιμοποιεί 50 – 100 λέξεις και προσπαθεί να κάνει πρόταση με δύο λέξεις (π.χ. Άννα άτα).
 • Ακούει μικρές ιστορίες.
 • Κάνει ερωτήσεις του τύπου: που μπαμπά;
 • Απαντά στην ερώτηση τι είναι αυτό.

Έως 36 μηνών

 • Ο λόγος του είναι καταληπτός κατά 50 – 75 %
 • Έχει πλούσιο εκφραστικό λεξιλόγιο το οποίο αναπτύσσεται ραγδαία.
 • Χρησιμοποιεί φράσεις 3 - 4 λέξεων με υποκείμενο – ρήμα – αντικείμενο
 • Κατανοεί το ένα και τα πολλά
 • Κάνει χρήση άρθρων, ρημάτων και προθέσεων κυρίως στον ενεστώτα.
 • Θέτει και απαντά σε ερωτήσεις.
 • Χρησιμοποιεί περίπου 27 φωνήματα – ήχους.

3ο – 4ο ΕΤΟΣ

 • Κατανοεί χρονικές και χωρικές έννοιες (π.χ. τώρα , πάνω κ.α.)
 • Ρωτάει συνεχόμενα και ζητά επεξηγήσεις.
 • Το εκφραστικό του λεξιλόγιο έχει φτάσει ως τις 1500 λέξεις.
 • Συμμετέχει σε συζητήσεις.
 • Ο λόγος του είναι καταληπτός κατά το 80%.
 • Χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό, κτητικές αντωνυμίες και παρελθοντικό χρόνο.
 • Αναγνωρίζει τα βασικά χρώματα.

4ο – 5ο ΕΤΟΣ

 • Το λεξιλόγιο του έχει ξεπεράσει τις 2000 λέξεις.
 • Απαντά σε σύνθετες ερωτήσεις.
 • Χρησιμοποιεί γραμματικά σωστές προτάσεις.
 • Μετρά ως το 10 μηχανικά.
 • Ο λόγος του είναι καταληπτός από όλους και παράγει όλα τα φωνήματα εκτός του ρ.
 • Κάνει συγκρίσεις, υποθέσεις και χρησιμοποιεί το μέλλοντα χρόνο.
 • Παρακολουθεί ιστορίες – παραμύθια και απαντά σε ερωτήσεις πάνω σε αυτές.
 • Αφηγείται προσωπικές του ιστορίες – γεγονότα χρησιμοποιώντας σωστά αρχή – μέση και τέλος.

5ο – 6ο ΕΤΟΣ

 • Ο λόγος του τείνει να είναι ίδιος με αυτό των ενηλίκων.
 • Ακολουθεί εντολές με 3 μέρη.
 • Κατέχει βασικές έννοιες (ζώα, σχήματα, χρώματα) τις οποίες κατηγοριοποιεί.
 • Αναγνωρίζει τις έννοιες αριστερά – δεξιά, τις μέρες και τις εποχές, μετά από εκπαίδευση.
 • Αναμεταδίδει με ακρίβεια μια ιστορία.
 • Μετρά μηχανικά ως το 100.
 • Αναγνωρίζει και αντιγράφει τους αριθμούς ως το 10 και τα γράμματα της αλφαβήτου.

Πότε απευθυνόμαστε στους ειδικούς;

Όταν:

 • Δυσκολεύεται να μασήσει, να ρουφήξει, να δαγκώσει ανεξαρτήτως ηλικίας.
 • Είναι ενός έτους και δεν επαναλαμβάνει έστω και χωρίς νόημα συλλαβές.
 • Είναι 18 μηνών και δεν λέει καμία λέξη με νόημα.
 • Είναι 2 ½ και δεν δημιουργεί απλές προτάσεις
 • Είναι 3 ετών και δεν το καταλαβαίνουν όταν μιλάει.
 • Δυσκολεύεται να αντιληφθεί οδηγίες και εντολές.
 • Είναι 4 ετών και δυσκολεύεται να προφέρει όλα τα σύμφωνα.
 • Τραυλίζει.

Βοηθήστε το παιδί σας:

 • Μιλάτε αργά και καθαρά.
 • Μην δίνετε αλεσμένα στα παιδιά σας πέρα του ενός έτους εάν δεν υπάρχει συγκεκριμένη πάθηση.
 • Ακούτε το παιδί σας υπομονετικά.
 • Ενθαρρύνετε το όταν μιλά.
 • Δώστε στο παιδί σας εμπειρίες μέσα από το παιχνίδι, τα παραμύθια και το διάλογο.
 • Ελέγξτε την ακοή του.